รูปภาพ
ประกาศ
ราคา
บจก. ธนิยะอินฟราเทค จำหน่าย software ควบคุมและแสดงค่ากระบวนการต่างๆทางอุตสาหกรรม...
ติดต่อ : sale      วันที่ : 18-October-2019 16:03:45
คำสำคัญ : SCADA,Software,flow,level,pH,DO,totalizer,tmperature
0
นำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็ทรอนิกส์ parker, honeywell, bd/sensors, etc....
ติดต่อ : ชมพู่      วันที่ : 22-April-2013 13:54:32
คำสำคัญ : valve,sensors,switch,transmitter,flow,pressure,control,thermocouple
0816823263
1
ไม่มีประกาศซื้อ จากการค้นหาคำว่า "flow"