รูปภาพ
ประกาศ
ราคา
Fiberscope, Flexible scope กล้องงู ,กล้องบอร์สโคป ,เอ็นโดสโคป กล้องส่องในท่อ...
ติดต่อ : marketing-70      วันที่ : 09-September-2019 11:00:25
คำสำคัญ : Borescope,Flexible scope,กล้องบอร์สโคปโค้งงอไ,กล้องส่องในท่อ
120,000
นำเสนอขายกล้องวีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 16-February-2015 14:40:43
คำสำคัญ : Remote visual ,Video inspection,Infrared camera,Rawiruk,X-ray,c.v.m.,Borescope,borescope
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 02-April-2014 07:11:23
คำสำคัญ : borescope,BORESCOPE,Infrared camera,Rawiruk,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 04-April-2013 06:30:10
คำสำคัญ : borescope,infrared,ndt,NDT,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
จำหน่ายและให้บริการงาน inspection ระบบ NDT...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 04-April-2013 06:29:35
คำสำคัญ : borescope,infrared,X RAY,NDT,ULTRASONIC,กล้อง,borescope,cvm
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 16-November-2011 12:51:32
คำสำคัญ : borescope,BORESCOPE,Infrared camera,Rawiruk,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 10-November-2011 12:37:24
คำสำคัญ : borescope,BORESCOPE,Infrared camera,Rawiruk,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 07-November-2011 13:10:34
คำสำคัญ : borescope,BORESCOPE,Infrared camera,NDT,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 03-November-2011 10:05:15
คำสำคัญ : borescope,BORESCOPE,X RAY,Rawiruk,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
ขายกล้อง Borescope วีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 01-November-2011 11:10:22
คำสำคัญ : Remote visual ,BORESCOPE,Infrared camera,Rawiruk,X-ray,c.v.m.,Borescope,borescope
000
นำเสนอขายกล้องวีดีโอตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในงานอุสาหกรรม...
ติดต่อ : รวิรักษ์      วันที่ : 26-October-2011 08:09:32
คำสำคัญ : Remote visual ,BORESCOPE,Infrared camera,NDT,X-ray,กล้อง,Borescope,borescope
000
1
ไม่มีประกาศซื้อ จากการค้นหาคำว่า "Borescope"