หมายเลขประกาศ : 002731
ข้อความประกาศขาย :
จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ (Water Analyzer) เช่น DO Sensor, Turbidity and SS Sensor, Spectra Analyzer
 
 
รูปภาพ :
 
 
รายละเอียด :
จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ (Water Analyzer) เช่น DO Sensor, Turbidity and SS Sensor, Spectra Analyzer - เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen)- เครื่องวัดความขุ่นและสารแขวนลอยในน้ำ (Turbidity and SS)- เครื่องวัดเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำชนิด Spectrometer (Spectra Analyzer) สามารถใช้วัด BOD, COD, DOC, TOC, SAC25, TSS, Turbidity, O3, H2S, NO3-N
 
 
ข้อมูลผู้ประกาศ  
ผู้ลงประกาศ : ฝ่ายขาย
อีเมล์ : info@taniyainfratech.com
เว็ปไซต์ : http://www.taniyainfratech.com
ราคา : 0
เบอร์โทรศัพท์ : 0864595788
เบอร์แฟกซ์ : 025498010
วันที่ลงประกาศ : 09-October-2019 10:13:47
 
 
คำสำคัญ :
 
แก้ไขประกาศ : * สำหรับเจ้าของประกาศเท่านั้น